وجود برون‌دادهای علمی حوزه انفورماتیک پزشکی در رسانه‌های ...

Ebrahimy S, Setareh F. Research on alternative measures in the F1000 system with Google Scholar citation index. Journal of Information Processing and Management 2016; 31(4): 891-909. [In Persian].

تماس با تامین کنندهWhatsApp

نحوه رفرنس دهی به سبک APA

معرفي سبک APA جهت استفاده نويسندگان و پژوهشگران. نویسندگان: يغمائيان اکرم *. آدرس: * دانشگاه علامه طباطبایی. چکیده: ارجاع به منابع مورد استفاده، اثر تاليفي يا تحقيقي را معتبر مي سازد و از صداقت ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

(PDF) راهنمای کامل روش نگارش APA

Re-analyzed data from a study previously reported by the authors and L. L. Lewis (see record 1987-04083-001) using the adjusted ratio of clustering (ARC) method. 169 psychology students were ...

تماس با تامین کنندهWhatsApp

دانلود مقاله - مرجع مقالات isi در ...

مقاله isi انگلیسی شماره 65011 -ترجمه نشده -موضوع : گردشگری - 6 صفحه - سال انتشار : 2015 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

تماس با تامین کنندهWhatsApp

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - فهرست مقالات

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - فهرست مقالات. دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 50، بهار 1399، صفحه 1-332.

تماس با تامین کنندهWhatsApp

بررسی تاثیر آموزشمبتنی بر تلفیقی از الگوهای اعتقاد بهداشتی ...

کد طرح: 91148: عنوان فارسی طرح: بررسی تاثیر آموزشمبتنی بر تلفیقی از الگوهای اعتقاد بهداشتی و مراحل تغییر در انجام خودآزمایی پستان در زنان شهر گیلانغرب در سال 1391

تماس با تامین کنندهWhatsApp

Associasions Phsycological American

APA ﺖﻣﺮﻓ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﺴﯾﻮﻧ ﻊﺒﻨﻣ و ﯽﻨﺘﻣ نورد عﺎﺟرا هﻮﯿﺷ ﺖﺳا هﺪﺷ سﺎﺒﺘﻗا (ﺎﮑﯾﺮﻣا ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور ﻦﻤﺠﻧا )Associasions Phsycological American ترﺎﺒﻋ زا APA

تماس با تامین کنندهWhatsApp